کد خبر: ۲۹۶
نخستین همایش تجلیل از ائمه جماعات ممتاز آموزشی صبح پنج شنبه و با حضور جمعی مدیران مرکز ریدگی به امور مساجد و ائمه جماعات تهران از در مجتمع محراب برگزار شد.
تاریخ انتشار:۱۲:۱۹ - ۱۰ مهر ۱۳۹۵ - 2016 October 01
همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال در حوزه آموزش

همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال در حوزه آموزش

همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال در حوزه آموزش

همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال در حوزه آموزش

همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال در حوزه آموزش

همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال در حوزه آموزش

همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال در حوزه آموزش

همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال در حوزه آموزش

همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال در حوزه آموزش

همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال در حوزه آموزش

همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال در حوزه آموزش

همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال در حوزه آموزش

همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال در حوزه آموزش

همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال در حوزه آموزش

همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال در حوزه آموزش

همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال در حوزه آموزش

همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال در حوزه آموزش

همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال در حوزه آموزش

همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال در حوزه آموزش

همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال در حوزه آموزش

همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال در حوزه آموزش

همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال در حوزه آموزش
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: